dimecres, 5 de desembre de 2018

HISTÒRICA: Una altra commemoració
La junta directiva que en aquells moments [abril de 1956] dirigia la secció de bàsquet de l’Ateneu, amb motiu d’escaure’s els XXV anys de la constitució de la «primera junta» cap allà l’any 1931, volgué celebrar diversos actes per commemorar-ho, i es donà el cas que aquests tingueren més relleu que no pas els que es feren quan les noces de plata de la secció (…)

[Extractat del llibre “50 anys de bàsquet amb el BAM’, de Joan Pelegrí (1978), p. 52-53]

seguir llegint...