HISTÒRIQUES

UNA ALTRA COMMEMORACIÓ
Recollida i traduida al català per Enric Bertran

La junta directiva que en aquells moments [abril de 1956] dirigia la secció de bàsquet de l’Ateneu, amb motiu d’escaure’s els XXV anys de la constitució de la «primera junta» cap allà l’any 1931, volgué celebrar diversos actes per commemorar-ho, i es donà el cas que aquests tingueren més relleu que no pas els que es feren quan les noces de plata de la secció (…)
El dia 8 d’abril (…) A les 9 del matí: missa a la capella de l’Ateneu. A les 10: esmorzar de germanor. A les 11: partit [del] campionat de Catalunya entre el JAC de Sants i el BAM (…) A la 1: vermut d’honor, destacant la presència dels senyors Just, Rubio, Oriach, de la Federació Catalana de Bàsquet, molts membres del BIM, com també d’altres clubs que s’adheriren a l’acte (…) Els actuals jugadors i la junta regalaren al president [Joan López Ciurana] un magnífic pergamí.
A la tarda, a les 6, va celebrar-se una vetllada teatral (…) i els jugadors de bàsquet representaren ‘Tot per unes cartes’, de Lluís Coquard (…) A la nit, els vells del bàsquet, junt amb llurs esposes, celebraren un sopar en honor del president en un cèntric restaurant, destacant el pastís, en què figurava una pista de bàsquet amb detall.
Finalment, el dia 27 d’abril, els membres de la junta lliuraren al president de la Federació Catalana de Bàsquet una placa commemorativa de les bodes de plata. El president senyor Aimela agraí el gest, únic en la història de la federació. En el mateix acte foren fets a mans els emblemes de plata als senyors Just, Castejón, Dausà, Kucharski, Font, Espín i representants del BIM.

[Extractat del llibre “50 anys de bàsquet amb el BAM’, de Joan Pelegrí (1978), p. 52-53]