CONCURS DE MICRORELATS


Amb motiu del seu 90è aniversari el Bàsquet Ateneu Montserrat organitza un concurs de microrelats.
Aquest certamen literari vol promoure la reflexió històrica de les vivències que jugadors i jugadores antics o actuals, famílies, socis i sòcies o senzillament simpatitzants del club, han tingut al llarg dels 90 anys d’història.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
• Els microrelats han de constar de dues parts: un títol i una narració.
• Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 1.200 caràcters amb espais inclosos (sense comptar els del títol).
• Els originals s’han de presentar en un document en format Microsoft Word, amb lletra Arial, cos 12 i a doble espai.
• En la categoria Infantil 1 els treballs presentats consistiran en un dibuix amb o sense una frase explicativa.

REQUISITS
• Els microrelats s’han de presentar preferentment en català.
• Tots els microrelats que es presentin han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens literaris.

TEMA
El tema dels microrelats ha de girar entorn d’alguna de les vivències, anècdotes, records,... a l’entorn dels 90 anys d’història del club.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OBRES
El període d’admissió comença el 19 de febrer i finalitza el 27 d'abril de 2018.
Els microrelats signats amb pseudònim i l’edat del concursant es lliuraran a la consergeria del BAM o de l’escola en un sobre tancat. En aquest mateix sobre s’haurà d’adjuntar un altre sobre més petit amb el nom i cognoms autèntics de l’escriptor o escriptora i les seves dades de contacte.

CATEGORIES
• Infantil 1: nascuts els anys 2013-2012 (dibuix amb o sense una frase que l’expliqui).
• Infantil 2: nascuts els anys 2011-2010.
• Infantil 3: nascuts els anys 2009-2008.
• Infantil 4: nascuts els anys 2007-2006.
• Juvenil ESO: nascuts entre els anys 2005 al 2002.
• Adulta: participants de més de 16 anys.

JURAT
• El Jurat estarà format per: Enric Bertran, Mercè Velilla, Josep Miró, Meritxell Pascual i Iago Perelló.
• El Jurat valorarà la reflexió sobre els temes escollits, l’originalitat, les habilitats lingüístiques i la qualitat literària.
• Les deliberacions del Jurat són del tot reservades i el seu veredicte és inapel·lable. No es pot demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions ni es pot mantenir correspondència amb les persones participants.
• El Jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases del concurs.

PREMIS
• El Jurat ha de declarar un microrelat guanyador per cada categoria.
• Els premis poden quedar deserts si així ho determina el Jurat.
• Es poden concedir tots els accèssits que el Jurat consideri oportuns.
• La comunicació del veredicte del Jurat i el lliurament de premis es duran a terme l'11 de maig de 2018, a les 19:30, en el decurs d’un acte al qual assistiran els membres del Jurat i totes les persones participants en el certamen que ho desitgin.

QÜESTIONS GENERALS
• Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i són responsables de qualsevol reclamació per autoria.
• Les persones participants autoritzen l’organització perquè pugui difondre les obres presentades a concurs guanyadores per qualsevol mitjà que consideri oportú.
• La presentació d’una obra pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
• Qualsevol consulta dels participants sobre aquestes bases es pot plantejar a l’organització a través de l’adreça electrònica
info@basquetbam.cat

En acabar aquest certamen, i sempre que la quantitat de microrelats ho permeti, el BAM farà el recull dels textos presentats i els enquadernarà per tal que romanguin com a memòria escrita del club.