HISTÒRIQUES

BODES DE PLATA

Recollida per Enric Bertran
Font: Vita Nostra, novembre i desembre de 1953, i gener de 1954 (Arxiu Joan Pelegrí)