VEREDICTE DEL JURAT


A Barcelona, el 2 de maig de 2018,

D’acord amb el que estableixen les bases del concurs de microrelats convocat en ocasió del 90è aniversari del Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM), es reuneix el jurat encarregat de seleccionar-ne els treballs guanyadors.

Dit jurat està format per:
Mercè Velilla (presidenta), Enric Bertran (secretari), Meritxell Pascual, Josep Miró i Iago Perelló (que ha excusat la seva assistència).

El jurat, un cop llegits tots els treballs presentats, i exposades i debatudes totes les opinions al respecte, emet el següent veredicte:


El jurat vol fer constar la quantitat (prop d’una cinquantena) i la qualitat dels treballs presentats al concurs, així com la vàlua sentimental de les anècdotes que s’hi relaten.

És per això que recomana publicar-les al blog dels 90 anys del BAM, on es podria disposar un registre memorial on preservar-ne el record i on anar-ne incorporant de noves.